Osteoporóza

Kategorie: Osteoporóza
Osteoporóza

Osteoporóza (řídnutí kostí) je metabolické onemocnění kostí, při kterém ubývá množství kostní hmoty a vznikají poruchy struktury kostí, čímž se zvyšuje riziko zlomenin. Kritickými obdobími pro její vznik jsou zejména období menopauzy a stáří. Vyhnout se jí přitom můžete, když začnete s prevencí již v dětství a v období dospívání až do 35. roku věku. Důležitý je zejména správný pohyb, vyvážená strava a dostatečný přísun vápníku a vitamínů K2 a D3.

Výskyt a závažnost

Odhaduje se, že v současnosti je osteoporózou a jejími následky ohrožena každá třetí žena a každý šestý muž nad 50 let věku.

Tímto onemocněním trpí asi 8 % populace a kromě toho, že se nazývá epidemií třetího tisíciletí, zařazuje se i mezi civilizační choroby. Osteoporóza se považuje za závažnou nikoliv pro chorobu samotnou, ale pro její komplikace – zlomeniny. Při osteoporóze dochází nejčastěji ke zlomeninám předloktí, obratlů, horního konce pažní a stehenní kosti. Nejobávanější z nich je nepochybně zlomenina krčku stehenní kosti, po které asi třetina osob do roka umírá na komplikace přidružených nemocí, asi třetina je odkázaná na péči jiných a pouze zbývající jedna třetina zlomenin se zahojí úplně a pacienti jsou schopni se sami o sebe postarat.

Prevence

Vznik a rozvoj osteoporózy se dá do určité míry ovlivnit. I když za tímto onemocněním stojí faktory, na které nemáme vliv, jsou i takové, které můžete sami ovlivnit.  Značný podíl na výskytu osteoporózy má dědičnost, přičemž mezi rizikové patří zejména ženy v období menopauzy.

Rizikové faktory:

 • genetická predispozice
 • pohlaví
 • věk
 • rasa
 • předčasná menopauza s nástupem před 45. rokem života
 • životní styl
 • nedostatečný příjem vápníku a dalších živin
 • žádná tělesná aktivita anebo nepřiměřená věku a zdravotnímu stavu
 • žádné slunění
 • kouření
 • alkohol
 • užívání některých léků, například kortikoidů
 • stres

Pro stavbu kostí je kromě jiných živin velmi důležitý vápník. Pokud je ho v krvi nedostatek, tělo si ho vezme právě z kostí, které pak řídnou a stávají se křehčí. Proto pokud strava neobsahuje dostatek vápníku, je zapotřebí doplnit ho v jiné formě. Ideální je přitom kombinace přírodního vápníkuvitamínů D3 a K2.

Projevy a diagnostika

Osteoporóza ve svých začátcích nebolí, a i proto se jí říká tichý zloděj kostí. Zvýšené odbourávání kostní tkáně není navenek vidět, běžně přitom lidé v seniorském věku za rok ztratí 1 až 3 % kostní hmoty. Mnozí pacienti nevědí, že trpí osteoporózou. Je to dlouholetý proces, než se kosti natolik oslabí, až se přihodí zlomenina. A právě ta má často zásluhu na tom, že se nemoc odhalí.

Při podezření na osteoporózu provede lékař řadu vyšetření, na jejichž základě nařídí pacientovi adekvátní léčbu. Při diagnostice tohoto onemocnění je důležitá rodinná anamnéza, jakož i lékařské záznamy pacienta, které mohou lékaři odhalit případné rizikové faktory. Následně lékař provede celkové tělesné vyšetření pacienta a provede mu laboratorní vyšetření krve a moče. Základem diagnostiky je denzitometrické vyšetření, při kterém se vyšetří bederní část páteře a horní část stehenní kosti, aby se zjistila hustota kosti v daném místě. Lékař může nařídit i rentgenové vyšetření, nejčastěji RTG páteře.

osteoporoza

Kosti nepostihuje jen osteoporóza

 • Osteomalacie je měknutí kostí z důvodu nedostatku vitamínu D. Na rozdíl od osteoporózy je tato nemoc doprovázená bolestmi v kostech a je možné pozorovat i svalovou slabost. Dostatečný pobyt na slunci a příjem vitamínu D a vápníku jsou nejlepší prevencí.
 • Osteopenie je jakýsi mezistupeň mezi normálním stavem kostí a osteoporózou. Nejde ještě o nemoc, ale je to jasný signál řídnutí kostí. Důležitý je zejména správný pohyb, dostatek vitamínu D a vápníku a pestrá strava.

Léčba

Léčba osteoporózy patří do rukou specialisty a většinou se jedná o dlouhodobou, v některých případech i doživotní léčbu. Lékař specialista rozhodne o zahájení léčby na základě výsledků vyšetření  a zohlednění dalších faktorů jako například věku pacienta, přidružených jiných onemocnění a podobně. Základem léčby je zabránit zlomenině hlavně u osob, které ji ještě neměly. U pacientů s již prodělanou zlomeninou je situace s léčbou složitější. Každopádně je snahou lékařů oddálit u těchto pacientů vznik další zlomeniny.

osteoporoza

V léčbě osteoporózy se používá několik lékových skupin, které se užívají v různých intervalech (jednou denně, jednou měsíčně, jednou za půl roku, …) a rovněž v různých formách (tablety, prášek, podkožní injekce, …):

 • bisfosfonáty
 • selektivní modulátory estrogenových receptorů
 • vitamín D, metabolity vitamínu D
 • stroncium ranelát
 • parathormon
 • vápník

Stejně jako při mnohých jiných chorobách, i při léčbě osteoporózy hraje největší úlohu sám pacient. Pravidelné užívání předepsané léčby a dodržování pokynů lékaře bývá z dlouhodobého hlediska často velmi náročné. Při každé léčbě určené lékařem je nezbytné podávat vápníkvitamín D3 na obnovu pevnosti a struktury kostí. Pro nasměrování vápníku do kostí je prospěšné současné podávání vitamínu K2.